D'Kierchen aus dem Parverband: Betzder, Ouljen, Rued/Syr, Menster, Nidderdonven, Uewerdonven, Haaster, Fluessweiler
 PARVERBAND WIDDEBIERG
 

Hëllefsactioun 2013/2014

Fondatioun Bridderlech deelen: Nohalteg Landwirtschaft am Guatemala

De Projet

Schonns ëmmer hunn d'Maya-Q'eqchi' aus Cahabón, Guatemala, hir Felder op traditionell Art a Weis bewirtschaft. Duerch intensiv Landwirtschaft, d'Offlame vun de Felder an d'Erosioun vum Buedem, ass dat haut awer net méi méiglech

D'Stëftung Fray Domingo de Vico huet duerfir eng Akerbauschoul ageriicht an däer di Jonk Q'eqchi' d'Grondlage vun enger nohalteger, ökologescher Landwirtschaft léiere kënnen.

Et ginn ënnerschiddlech Kulture geplanzt, Hecken als Protectioun géint d'Erosioun gesat an de Kompost als Dünger geholl.

Di eeler léiere, wéi een e Familljegaart unleeët fir eegent Geméis ze récoltéieren.

D'Stëftung huet 2010 d'Produktionsgesellschaft INUP gegrënnt, déi sech ëm di kollektiv Veraarbechtung vun de Récolten zu Produkter wéi Schokela oder Gewierzer këmmert.

D'Actioun am Parverband

Vum Advent 2013 bis an d'Joer 2014 eran huet de Parverband Widdebierg fir de Projet 48.697,20 € gesammelt. Allen Donateuren dofir e ganz härzleche Merci!
An der Owesmass vum 18. Oktober 2014 zu Menster ass de symbolesche Scheck u Bridderlech Deelen iwwerrrecht ginn. Matt derbäi ware Vertrieder vun de Veräiner, vun der Betzder Gemeng a Kommiounskanner.

D'Spenden am Detail
Don'en an Affer fir d'Kommiounskanner6.234,91 €
Baptême Ben Krier200,00 €
Noces Weffling-Rieth184,00 €
Noces Moulin-Boelen151,70 €
Don'en Décès Gust Zeimes11.282,00 €
Affer Begriefness Gust Zeimes1.099,95 €
Don'en Décès Jean Lanners3.540,00 €
Affer Begriefness Jean Lanners284,15 €
Affer Begriefness Nicole Ludwig Gitzinger974,98 €
Affer Begriefness Jeannot Muser320,00 €
Affer Begriefness Fernand Schaack880,00 €
Affer Begriefness Maria Wildgen785,00 €
Affer Begriefness René Grechen193,00 €
Affer Begriefness Marielle Seil-Lahyr375,00 €
Affer Begriefness Fabienne Steffes-Hoffelt1.920,00 €
Affer Begriefness Buchler-Funck166,00 €
Chorale Ste. Cécile Roodt-Syre500,00 €
Chorale Ste. Cécile Flaxweiler500,00 €
Concert Noël Musek Olingen1.200,00 €
Sapeurs Pompiers Mensdorf2.000,00 €
Commune Betzdorf500,00 €
Affer Mensdorf2.274,50 €
Affer Nieder- an Oberdonwen1.709,41 €
Affer Flaxweiler772,00 €
Affer Olingen455,00 €
Affer Betzdorf482,50 €
Affer Roodt-Syre4.677,50 €
Institut St. Joseph859,60 €
Klibberkanner Mensdorf151,00 €
Liichtekanner Niederdonwen130,00 €
Dons Privés3.895,00 €
Total48.697,20 €