Duerch Dekret vum 7 Mee 2017 ass de fréiere Parverband Widdebierg
an déi nei Par Musel a Syr Saint-Jacques integréiert ginn.

Weider op d'Säit vun der Par Musel a Syr Saint-Jacques op www.cathol.lu

Archiv: de Site vum fréiere Parverband Widdebierg