D'Kierchen aus dem Parverband: Betzder, Ouljen, Rued/Syr, Menster, Nidderdonven, Uewerdonven, Haaster, Fluessweiler
 PARVERBAND WIDDEBIERG
 

Hëllefsactioun 2010/2011

Christian Solidarity International: Nei Schoulinfrastrukturen fir de Sudan

De Projet

Am Joer 2005 huet e Friddensaccord méi wéi 20 Joer Biergerkrich tëscht der islamescher Regierung a chrëschtleche Rebellen en Enn gesat.
Mee och 5 Joer duerno spéiert de Sudan d'Suite vun deem Krich: Iwwer 4 Milliounen Awunner si verdriwwe ginn a méi wéi 2 Millioune Leit hunn hiert Liewe verluer. Am Süd-Sudan ass den Nees-Opbau amgaang mee d'Situatioun bleift ëmmer nach ongewëss.

Den Opbau vun de Schoulen an d'Formatioun vu Léierpersonal sti ganz vir bei de Prioritéiten, déi d'Regioun vu Kordofan an den Nuba-Bierger sech elo gesat huet.

Zesumme matt der Diözes vun El Obeid wëll CIS-Lëtzebuerg 2 nei Grondschoulen an den Dierfer Alubi a Kauda an den Nuba-Bierger bauen an 3 weider Schoulen zu Mayen Abun, Panlith et Turalei an der Regioun Bahr al Ghazal renovéieren. D'Diözes vun El Obeid suergt och fir d'Formatioun vum Léierpersonal dat sech ëm d'Kanner këmmert.

De Projet, deen 2011 ofgeschloss ass, kascht 351.377 €.

D'Actioun am Parverband

Vum Advent 2010 bis d'Kommioun 2011 huet de Parverband Widdebierg bei der Finanzéirung vum Projet mattgemaach.

Den definitive Bilan vun der Actioun beleeft sech op 71.496,53  €.
Mir soen allen Donateuren dofir e grousse Merci!

D'Spenden am Detail
Administration Communale de Betzdorf750,00
Anniversaire de Madame Hoffmann600,00
Anniversaire de Monsieur et Madame Fons Bina-Wagner1.220,00
Anniversaire de Monsieur Josy Reckinger600,00
Baptême Céline Grisius75,00
Baptême Pol Kimmel500,00
Baptêmes septembre 2010230,00
Cadeau départ en retraite de Monsieur et Madame William Krier-Werdel2 250,00
Chorale Ste Cecile Mensdorf (concert de Noël)1.000,00
Chorale Ste Cecile Roodt/Syre500,00
Club des Jeunes Betzdorf1 600,00
Collecte service funèbre pour Madame Cathérine Hoffmann-Neuens559,00
Collecte service funèbre pour Madame Christine Reckinger608,00
Collecte service funèbre pour Madame Elise Thomas-Grober273,62
Collecte service funèbre pour Madame Lucie Gansen-Wagner71,50
Collecte service funèbre pour Madame Nelly Scholtes-Schmit393,31
Collecte service funèbre pour Madame Nicole Sinner-Kugener1 950,33
Collecte service funèbre pour Madame Siss Beckius251,77
Collecte service funèbre pour Madame Yvonne Courthe-Godart441,72
Collecte service funèbre pour Monsieur André Louis 700,88
Collecte service funèbre pour Monsieur Benny Fichter1 181,71
Collecte service funèbre pour Monsieur Claude Berg227,85
Collecte service funèbre pour Monsieur Gust Bertolini422,00
Collecte service funèbre pour Monsieur Jos Terens285,15
Collecte service funèbre pour Monsieur Jos Warken837,24
Collecte service funèbre pour Monsieur Patrick Erpelding278,20
Collecte service funèbre pour Monsieur Roby Funk227,00
Collectes dans toutes les églises du ‘Parverband’11 782,08
Concert BKS à Betzdorf100,00
Concert de la chorale ‘Minsk Acapella’455,00
Don Sylvestergrupp400,00
Dons 1ière Communion et collectes 1ière Communion5 872,85
Dons en mémoire de Madame Bertha Weydert-Lahyr895,00
Dons en mémoire de Madame Cathérine Hoffmann-Neuens1 050,00
Dons en mémoire de Madame Elise Engel-Backes3 695,00
Dons en mémoire de Madame Elise Thomas-Grober2.355,00
Dons en mémoire de Madame Marie Niederkorn-Muller1.440,00
Dons en mémoire de Madame Yvonne Muller-Schmit1.800,00
Dons en mémoire de Monsieur Benny Fichter4.222,00
Dons en mémoire de Monsieur Lucien Fohl50,00
Dons en mémoire de Monsieur Marcel Zeimet2.555,00
Dons privés6.135,00
Dräikinneksspill Maison Relais Roodt/Syre150,26
Faaschteniessen zu Ruedt op Äschermëttwoch300,00
Fanfare Mosella Niederdonven (concert)444,00
Fit & Fun Ruedt/Syr1.500,00
Fraen a Mammen Betzder500,00
Fraen a Mammen Ruedt/Syr500,00
Institut Saint-Joseph Betzdorf (Révérendes Sœurs de la Sainte Elisabeth)750,00
Klibberkanner Menster213,46
Mariage de Carole Zeimet avec Garry Neu3.565,00
Noces d'or Monsieur et Madame Th. Van Rijckevorsel732,60
Sapeurs-Pompiers Mensdorf2.000,00
Total71.496,53

An der Samschdesowesmass vum 2. Juli ass de symbolesche Scheck un CSI Lëtzebuerg iwwerreecht ginn. Zu deem Zäitpunkt war de Bilan vun der Actioun bei 66.151,53 €. Bis den Ufank vun der neier Actioun am Hierscht 2011 sinn awer nach Donen derbäi komm sou datt den definitven Total op 71.496,53  € geklommen ass.